Atlīdzināšanas politika

TODO BĒRNUDĀRZA ATGRIEŠANAS UN ATMAKSAS POLITIKA

  • Atteikuma tiesības ir Klienta tiesības noteiktā laikā atcelt līgumu vienpusēji, nemaksājot Pārdevējam zaudējumus. Atcelšanas nosūtīšana, kas noteiktā laikā izbeigs līgumu un atbrīvos viņu no jebkādām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar Preces atgriešanu Pārdevējam.

  • Klientam ir tiesības atgriezt Preci 14 dienu (četrpadsmit) kalendāro darba dienu laikā, kopš tā saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam anulēšanas pieteikumu brīvā formā (norādot vārdu, uzvārdu, adresi, pirkuma apliecinājumu un preces atgriešanas iemeslu)- uz e-pastu info@todonursery.com

Kad prece tiek atgriezta, Klientam ir jāuzrāda dokuments, kas apstiprina pirkumu. Klients var atgriezt Preci 14 dienu laikā, kas atbilst Distances līguma noteikumiem.

  • Klienta nodeva tiek piemērota 7 (septiņu) dienu laikā pēc atcelšanas vēstules nosūtīšanas, lai atgrieztu preci Pārdevējam. Visas izmaksas, kas attiecas uz preces seguma atgriešanu, ir Klients.

  • Lai izmantotu atcelšanas politiku no Produkta. Klients ir atbildīgs par kvalitāti un drošību, kā arī produktu vērtības samazināšanos nepareizas lietošanas dēļ. Ja Prece tiek atgriezta ar nepareizām lietošanas pazīmēm, Pārdevējs patur tiesības nepieņemt atpakaļ.

  • Pārdevējs pēc atcelšanas vēstules un Preces saņemšanas tiek atgriezts nekavējoties ,bet ne vēlāk kā pēc tam 30 (trīsdesmit) dienas atdod klientam naudu, uz viņa doto bankas kontu, naudas summu, kas ir samaksāta par Preci. Pretējā gadījumā, ja Pārdevējs nesaņem atcelšanas vēstuli vai Preci pareizā pasūtījuma ietvaros. Pārdevējs patur tiesības neatgriezt naudu par Preci, ko Klients ir samaksājis.

* Pirkumi, kas veikti kripto currnecies, netiks uzkrāti atgriešanai. Tirgus svārstību dēļ.